Xem giờ tốt trong ngày hôm nay

Thứ năm, ngày 11 tháng 02 năm 2016

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 04/01/2016 (AL)
Ngày: Quý hợi, tháng: Canh dần, năm: Bính thân
Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo
Trực: Thu
Nạp âm: Đại Hải Thuỷ - Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Tỉnh - thuộc: Mộc - con vật: Hươu bướu

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hơi tốt: Khai trương, Tế tự, tế lễ, Cầu tài, cầu lộc
Không nên: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, An táng, mai táng, Xuất hành, di chuyển

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Ngọ (11-13)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần: Đông Nam

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh mão, Đinh hợi, Đinh dậu, Ất tỵ, Đinh tỵ*
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Nhâm thân, Giáp ngọ, Mậu thân

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Ngũ hợp,Thánh tâm,Ngũ phủ*,U vi tinh,Lục hợp*,Mẫu thương
Sao xấu: Kim thần thất sát (trực),Kiếp sát*,Địa phá,Hà khôi- cẩu gião,Câu trận