Xem giờ tốt trong ngày hôm nay

Chủ nhật, ngày 30 tháng 08 năm 2015

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 17/07/2015 (AL)
Ngày: Mậu dần, tháng: Giáp thân, năm: Ất mùi
Là ngày: Thiên Hình Hắc Đạo
Trực: Phá
Nạp âm: Thành Đầu Thổ - Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Tinh - thuộc: Thái dương - con vật: Ngựa

Đánh giá chung: (0) - Bình thường

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Tốt đối với: Tế tự, tế lễ, Xuất hành, di chuyển, Tố tụng, giải oan
Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, Xây dựng, Làm nhà, sửa nhà, Giao dịch, ký hợp đồng

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Tý (23-1)
Sửu (1-3)
Thìn (7-9)
Tỵ (9-11)
Mùi (13-15)
Tuất (19-21)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Bắc
Ác thần: Tây

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp thân, Canh thân
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Bính dần, Mậu dần, Canh tý

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên Thuỵ,Thiên đức hợp*,Thiên xá*,Thánh tâm,Giai thần,Dịch mã*
Sao xấu: Ly Sào,Kim thần thất sát (trực),Nguyệt phá,Nguyệt hình,Không phòng