Xem giờ tốt trong ngày hôm nay

Thứ hai, ngày 06 tháng 07 năm 2015

    Chọn ngày khác?
Ngày âm lịch: 21/05/2015 (AL)
Ngày: Quý mùi, tháng: Nhâm ngọ, năm: Ất mùi
Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo
Trực: Trừ
Nạp âm: Dương Liễu Mộc - Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Trương - thuộc: Thái âm - con vật: Hươu

Đánh giá chung: (1) - Tốt

BẢNG TỐT XẤU THEO TỪNG VIỆC:

Hạn chế làm: Hôn thú, giá thú, An táng, mai táng, Tế tự, tế lễ, Động thổ

GIỜ HOÀNG ĐẠO:

Dần (3-5)
Mão (5-7)
Tỵ (9-11)
Thân (15-17)
Tuất (19-21)
Hợi (21-23)

HƯỚNG XUẤT HÀNH:

Tài thần: Tây
Ác thần: Tây Bắc

TUỔI BỊ XUNG KHẮC:

Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất sửu, Đinh hợi, Tân sửu, Đinh tỵ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Giáp tý, Bính tuất, Canh tý, Bính thìn

THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:

Sao tốt: Thiên ân,Lục hợp*
Sao xấu: Trùng phục,Câu trận,Phủ đầu sát,Tam tang